Stichting Tandem Vooruit

Onderaan deze pagina kunt u de jaarrekening downloaden.

De “Stichting Tandem Vooruit” is een steunstichting van SBO de Tandem; een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse.

De stichting heeft 2 doelstellingen:

1.  Sponsoring (zowel financieel als materieel) bewerkstelligen voor nader te bepalen doelen.
2.  Bedrijfsbezoeken organiseren in de regio Spijkenisse.

Kortom: het verder openen van de wereld voor de leerlingen van SBO de Tandem!

1.  Sponsoring

Zoals elke school ontvangt ook SBO de Tandem geld van de overheid. Uiteraard komt dit volledig ten goede aan het onderwijs. Door de bezuinigingen in het onderwijs blijft er geen budget over voor extra zaken die van groot belang zijn voor de ontwikkeling/toekomst van de leerlingen. Denk hierbij aan fruit eten, klimmen en klauteren bij het buitenspelen, trainingen/workshops m.b.t. weerbaarheid, pesten, ICT, muziek, etc.

Voor dergelijke concrete doelen zal de stichting fondsen werven.

De leerlingen van de Tandem hebben net iets meer nodig dan

de leerlingen van het reguliere basisonderwijs.

2.  Bedrijfsbezoeken

Over het algemeen zullen de leerlingen van de Tandem terecht komen in uitvoerende beroepen. Het is belangrijk om de kinderen, tijdens hun periode op de basisschool, al kennis te laten maken met het bedrijfsleven. De stichting heeft tot doel om de contacten met bedrijven in de regio te gebruiken voor het organiseren van bedrijfsbezoeken. Ook voor bedrijven is het van belang om hun toekomstige werknemers kennis te laten maken met hun activiteiten.