Projecten

Lopend project

Weerbaarheidstraining meisjes:

Een jong kind moet ervaren dat de volwassenen die voor hem of haar zorgen er letterlijk zijn als dit nodig is. Dat betekent dat de gevoelens van honger worden bestreden door het krijgen van eten en dat gevoelens van pijn, verdriet of onrust bij een klein kind tot gevolg hebben dat de volwassenen hem of haar troosten en liefdevolle aandacht geven.”

Als dit bovenstaande gebeurt, dan zal het kind zich HECHTEN. Wanneer dit niet gebeurt, zal de hechting van het kind onvolledig zijn of zelfs geheel ontbreken. Deze hechtingsproblematiek veroorzaakt problemen in het verdere leven. We zien dan kinderen die geen vertrouwen hebben in volwassenen. In de school merken wij de gedragsproblemen van deze meisjes op. Het aantrekken en daarna direct weer afstoten is daar een voorbeeld van. Mensen die niet bewust zijn van de hechtingsproblemen van deze kinderen treden ze vaak bozig tegemoet. Onbegrip en isolatie zijn hiervan soms de gevolgen. Als er in de puberleeftijd dan ineens door een jongen wel aardig gedaan wordt, dan kunnen deze meisjes niet goed inschatten wat de eigenlijke bedoeling is. Van de bekende loverboy problematiek is dan regelmatig sprake.

Wij willen de additionele middelen van de stichting gebruiken om meisjes in een vroeg stadium inzicht te geven in de situatie. Om ze te trainen om met zulke zaken om te gaan en ze het zelfvertrouwen te geven waardoor zij bestand zijn tegen verkeerd bedoelde, vriendelijke aandacht.

Er is inmiddels (gesponsord) geld ingezet om ons eigen personeel te trainen op dit terrein. Zo kunnen wij, door een éénmalige investering,  jaarlijks de training aanbieden aan onze leerlingen.
Wij willen echter meer kinderen kunnen trainen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij jaarlijks extra middelen nodig.

 

Gerealiseerde projecten:

Aanschaf Chromebooks:

Een Chromebook lijkt op een laptop maar is het eigenlijk niet. Met een Chromebook kan een kind websites op het internet benaderen en met die programma’s aan het werk gaan.

Waarom vinden wij het heel belangrijk dat wij Chromebooks op school hebben?

Lezen (het belangrijkste vak op school):
Met Chromebooks kunnen dyslectische kinderen gericht aan het lezen werken. Het programma ‘Bouw’ werkt aantoonbaar goed om dyslectische kinderen toch nog te leren lezen.
Begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Als kinderen nog niet goed kunnen lezen, kunnen zij wel oefenen met het begrijpen en interpreteren van teksten. Op een Chromebook kan de tekst uitgesproken worden.

Rekenen en Spelling
Op een Chromebook krijgt een kind direct feedback. De uitkomst van de som is goed of fout. Het programma heeft de mogelijkheid om uitleg te geven en daarna dezelfde soort som opnieuw te laten maken. De leerkracht kan zien wat er goed en fout ging.
Op een aantrekkelijke manier oefenen van saaie tafels. Racewagens die tegen elkaar racen; ze gaan vooruit bij een goed antwoord op een tafelsom.
Voor Spelling geldt hetzelfde.

Verwerking Wereldoriëntatie
Kinderen kunnen tijdens de les de opdrachten uitvoeren op de Chromebooks.

Techniek
We leren kinderen omgaan met de techniek van de 21ste eeuw. Met een computergame zijn de meeste kinderen bekend. Op het internet surfen, vraagt andere kennis en vaardigheden, zoals het omgaan met inlogcodes en wachtwoorden.

Rust
We kunnen kinderen die heel onrustig in hun hoofd zijn met behulp van Chromebooks tot rust brengen. Hierdoor komen zij sneller terug in de LEERSTAND en leren die dag dus meer.

Aanschaf Techniektorens

De techniektorens zijn in 2019 aangeschaft. Dankzij de grote bijdrage van de Lions Voorne-Putten!
In het leven van alle dag spelen wetenschap en techniek een grote rol. Het speelt dus ook een grote rol in het (basis)onderwijs.

De leerlingen van SBO de Tandem gaan later hun brood met hun handen verdienen. Er dus ligt er een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat deze kinderen op school veel in aanraking komen met handvaardigheid en techniek.
In 2018 is er een doorgaande leerlijn ontwikkeld om meer met techniek en handvaardigheid bezig te zijn. Dit betekent dat er voor groep 1 t/m groep 8 doelen zijn gesteld waaraan het techniek- en handvaardigheidsonderwijs moet voldoen. Hieraan worden verschillende activiteiten op het gebied van techniek en handvaardigheid gekoppeld.
Deze Techniektorens bieden een laagdrempelig en kerndoelendekkend totaalconcept voor Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs.
Meer informatie hierover is te vinden via onderstaande link:

https://creativekidsconcepts.com/detechniektorens/

Het geven van een Weerbaarheidstraining

De meisjes die SBO de Tandem bezoeken komen veelal uit kwetsbare gezinnen. Daarmee bedoelen wij gezinnen waar niet alleen sprake is van economische armoede maar waar wij over emotionele armoede kunnen spreken. Dit moet niet verward worden met liefdeloos, want dat zou echt misplaatst zijn. De emotionele armoede heeft verschillende oorzaken. Geen goed voorbeeld hebben gekregen in de eigen jeugd komt regelmatig voor. Daarnaast functioneren deze gezinnen in een sociaal netwerk waar de goede voorbeelden vaak ook ontbreken. Door relatieproblemen, die de aandacht en de emotie vragen van de volwassenen, blijft er minder tijd en energie over om aan de kinderen besteden. Hierdoor ontstaat het probleem waar wij aandacht voor vragen.

Edwin van Rijswijk van het bedrijf “Trots en Weerbaar” geeft in het schooljaar 2016/2017 de cursus “Rots en Water” voor 2 groepen meisjes.

Klimtoestel voor SBO de Tandem

Er is een prachtig klimtoestel aangeschaft voor de leerlingen van De Tandem. De kinderen hebben hier heel veel plezier van en leren terwijl ze spelen!
Veel ouders hebben dit klimtoestel gesponsord, maar ook bedrijven. De hoofdsponsor van het klimtoestel is de Kiwanis club uit Spijkenisse.

Allen heel veel dank hiervoor!

Fruit op school

Naast genoeg bewegen, is het eten van verse groente en fruit van groot belang in de ontwikkeling van kinderen. Zaken die in veel gezinnen normaal zijn, maar die voor veel leerlingen van de Tandem niet vanzelfsprekend zijn.

Inmiddels krijgen de leerlingen van de Tandem dankzij het Rotterdamse bedrijf Total Produce, elke week heerlijk vers fruit. Binnenkort zullen zij een bezoek gaan brengen aan het bedrijf, zodat zij zelf kunnen zien waar het fruit vandaan komt en hoe het in de winkel terecht komt.

Een mooi, eerste succes van de stichting waarbij we “twee vliegen in één klap slaan”!


Naamborden op de school

Glazenwassersbedrijf Kranendonk heeft 2 mooie naamborden voor de Tandem geregeld.
Boven de ingang van SBO de Tandem hingen nog borden met oude logo’s. Dankzij de sponsoring van het glazenwassersbedrijf hangt er nu een prachtig bord boven de ingang van de school en aan de gymzaal!